Posiedzenia komisji Rady Miasta – maj 2017

Przed absolutoryjną sesją Rady Miasta na swoich posiedzeniach spotkają się komisje branżowe Rady Miasta. Szczegółowy harmonogram posiedzeń komisji zamieszczamy poniżej.

Jako pierwsi spotkają się radni wchodzący w skład Komisji Gospodarki Komunalnej. Posiedzenie zaplanowano w poniedziałek 22 maja o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Zaplanowano poruszenie następujących tematów:
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Tego samego dnia, o godz. 18:00 w sali narad UM Żory przy rynku odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Tematy posiedzenia:
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski:
a) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa – dot. uchwały nr 341/XXVII/17,
b) informacja o przyjęciu przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały antysmogowej,
c) pismo dotyczące „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Żory w 2017 r.”,
- przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

We wtorek 23 maja odbędzie się posiedzenie Komisji  Sportu, Rekreacji i Młodzieży. Początek o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta Żory, Rynek 9. Porządek obrad przedstawia się następująco:
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

Również we wtorek spotkają się radni wchodzący w skład Komisji Edukacji i Kultury. Podczas posiedzenie, która rozpocznie się o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9,  poruszone zostaną następujące tematy:
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej o Rodziny odbędzie się w środę 24 maja o godz. 16:00  w siedzibie UM Żory przy rynku. Tematy posiedzenia:
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

W środę zaplanowano także spotkanie członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Posiedzenie odbędzie się o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9. Poruszone zostaną tematy:
- analiza informacji na temat dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w roku 2016 r.,
- analiza zaległości podatkowych oraz ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych w roku 2016 r.,
- zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu za I kwartał 2017 r.,
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.

W dniu sesji Rady Miasta tj. w czwartek 25 maja w sali narad UM Żory przy Rynku 9 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Początek o godz. 13:00.  
- wydanie opinii w sprawie umorzenia należności mieszkańca dotyczących zdanego mieszkania w Żorach, ul. Gwarków,
- analiza wykonania budżetu za I kwartał 2017 r.,
- zapoznanie się z Uchwałą nr 4200/III/106/2017 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żory,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

 

Komisje Rady Miasta

 

Najnowsze:

Rekord znów został pobity! W Żorach zebrano dużą kwotę dla WOŚP

Mieszkańcy Żor po raz kolejny hojnie wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Podczas 26 Finału w naszym mieście zebrano rekordową kwotę aż 106 405,94 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na wyrównanie szans w leczeniu noworodków.

Prezydent odpowie na pytania mieszkańców na czacie!

Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory ponownie zaprosi mieszkańców miasta do rozmowy za pośrednictwem czatu. Internetowy „Czat z Prezydentem” to doskonały sposób, by bez konieczności wychodzenia z domu zadać bezpośrednio Prezydentowi pytania dotyczące różnych sfer życia naszego miasta i błyskawicznie uzyskać na nie odpowiedź.

Przyjdź na spotkanie i dowiedz się jak ogrzewać dom taniej i czyściej

„Jak ogrzewać taniej i czyściej w piecach węglowych” to hasło przewodnie cyklu spotkań dla mieszkańców, organizowanych przez Urząd Miasta Żory. Podczas spotkań połączonych z prezentacjami będzie można dowiedzieć się jakie korzyści może przynieść odpowiednie palenie w piecu węglowym.

Prestiżowe nagrody miejskie w nowej odsłonie!

Phoenix Sariensis i Dobroczyńca Roku połączono w jedną nagrodę! To najważniejsze miejskie wyróżnienia, których otrzymanie niezmiennie od lat stanowi powód do dumy. Wśród laureatów znajdują się osoby i instytucje, które w szczególny sposób zasłużyły się dla naszego miasta. Prezentujemy nowe, obowiązujące od tego roku zasady przyznawania prestiżowej nagrody!

Ulica Pukowca będzie zamknięta

Uwaga kierowcy! Od wtorku 16 stycznia zamknięta będzie ul. Pukowca w Żorach.